De NCS Kleurnotatie

Hoe werkt het NCS systeem en wat zegt de NCS kleurnotatie? Hieronder leggen wij stap voor stap de logica van het NCS kleursysteem en de NCS kleurnotatie uit. 

Het NCS systeem begint met zes elementaire kleuren, die door mensen als "zuiver" worden waargenomen. Bijvoorbeeld, de elementaire rode kleur is rood, niet een rood met een geel of een roodachtig-blauw. Deze zes elementaire kleuren corresponderen met de waarneming van kleur in onze hersenen. De vier chromatische elementaire kleuren zijn Geel (Y), Rood (R), Blauw (B) en Groen (G).  En de twee niet chromatische elementaire kleuren Wit (W) en Zwart (S). Alle andere kleuren kunnen worden beschreven aan de hand van visuele gelijkenis van de elementaire kleuren.

Deze gelijkenissen zijn de elementaire attributen (geelheid, roodheid, blauwheid, groenheid, witheid en zwartheid). De NCS notaties zijn gebaseerd op hoeveel een bepaalde kleur op twee of meer van deze zes elementaire kleuren lijken. Wanneer het NCS systeem bekend is, is het mogelijk om de kenmerken van een kleur door zijn notatie te beoordelen. Bijvoorbeeld: hoeveel zwartheid, hoeveel verzadiging, en welke kleurtoon? Dit helpt om kleuren te communiceren, te specificeren, te controleren en te identificeren. De NCS notaties beschrijven de zuiver visuele eigenschappen van de kleur. 

De NCS Index is de inhoudsopgave van het NCS systeem en de meest gebruikte kleurenwaaier van NCS.


DE NCS COLOUR SPACE

In het drie-dimensionale model, die de NCS Kleurenruimte wordt genoemd, kunnen alle denkbare oppervlaktekleuren worden geplaatst. Hierdoor kan een nauwkeurige NCS notatie worden gegeven.

Om de kenmerken van kleur gemakkelijker te begrijpen, is de dubbele kegel verdeeld in twee tweedimensionale modellen, de NCS Kleuren Cirkel en de NCS Kleurendriehoek

BayhillSE, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

DE NCS COLOUR CIRCLE

De NCS Kleurencirkel is een horizontale sectie door het midden van de kleurenruimte die van boven wordt gezien.  DE vier chromatische elementaire kleuren zijn als de hoofdpunten van een kompas geplaatst in de cirkel.
Elk kwadrant tussen twee elementaire kleuren is verdeeld in 100 gelijke stappen, waar elke 10de stap in de NCS Kleuren Cirkel wordt getoond. De kleurtoon van de kleur vindt u in de NCS Kleuren Cirkel beschrijft of de kleur een gele of geelachtige rode enz. is. In het cijfer is de kleurtoon G30Y, een groene kleur (70%) met 30% rood.

De zuivere grijze kleuren hebben geen kleurtoon en de nuance notatie wordt gegeven die gevolgd wordt door de - N om Neutraal te beschrijven. De zuivere grijze schaal is een schaal van wit tot zwarte en wij verstrekken de kleurstalen van de S 0300-N, dat wit is, tot S 9000-N dat zwart is.

Author	NCS INFO, 2011, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

DE NCS COLOUR Triangle

De NCS Kleurendriehoek is een verticale sectie door de kleurenruimte voor de verschillende kleurtonen. De basis van de driehoek is de grijze schaal van witte (W) naar zwart (S) en de top van de driehoek is maximale verzadiging (C) in de huidige kleurtoon, hier Y90R. In de driehoek kunt u de nuance van de kleur vinden, die de visuele hoeveelheid wit, zwart en verzadiging toont. Daarnaast zullen alle kleurnuances met dezelfde kleurtoon te vinden in een driehoek (een enkele kleur familie).

De NCS kleurendriehoek komt terug in het NCS Album en de NCS Atlas.


DE NCS NOTATIE

De notatie is gebaseerd op hoeveel van een gelijkenis een kleur heeft van de zes elementaire kleuren NCS: wit, zwart, geel, rood, blauw en groen.

Wanneer het NCS systeem bekend is, is het mogelijk om de kenmerken van een kleur te beoordelen door de notatie. Bijvoorbeeld: hoeveel zwart, hoeveel chromaticness, en wat is de kleurtoon? Dit helpt om te communiceren en specificaties te controleren en om de kleuren te identificeren. De NCS notaties beschrijven de visuele eigenschappen van de kleur en hebben helemaal niets te maken met het mengen van pigmenten of reflectie bochten etc, die variëren van fabrikant tot fabrikant.

Laten we S 3040-Y30R  als voorbeeld nemen.

De aanwezigheid van een S in een NCS notatie toont aan dat het een van de 2050 NCS gestandaardiseerde kleuren is. De volgende twee cijfers geven van de kleur percentage van het zwart aandeel. In dit geval heel 30%.

De volgende twee getallen tonen het percentage van de chromaticness (verzadiging). In dit geval 40%. Je kan dus zeggen dat dit een hoogverzadigde kleur is. 

 Deze twee getallen bij elkaar opgeteld en afgetrokken van 100 houdt u het percentage van de kleur van de witheid over. In dit geval 100% - (30% +40%) = 30% witheid.

Als groep van vier getallen verwijst dit naar de nuance van de kleur.

Het volgende deel van de NCS notatie geeft aan bij welke kleurtoonfamilie deze notatie behoort. De eerste letter, Y, ter aanduiding van Geel (Yellow) , het volgende nummer laat ons weten dat 30% van de kleurtoon aangeduid met de laatste letter - in dit geval R voor rood (Red) is. Dus het is een gele kleur (70%) met 30% rood. (dit noemen we wel een oranje. Dit deel van de NCS notatie wordt aangeduid als de kleurtoon.

Wil je weten hoe je dit toe kan passen en hier handig en snel mee kunt werken. Kijk op onze website van de kleurenschool voor kleurtrainingen en kleurenworkshops. Meer weten over NCS? Neem contact met ons op.

Never miss a good story!

 Subscribe to our newsletter to keep up with the latest trends!

Geoptimaliseerd door Optimole