NCS-kleuren.nl - Over ons

Welkom op onze website NCS-kleuren.nl. Deze website is een initiatief van, onderdeel van en eigendom van de Stichting Nederlands Kleur Instituut.

Het SNKI is het kennis- en adviesplatform voor kleur. Het SNKI heeft als doel de Nederlandse samenleving te dienen door het beschikbaar maken van kennis en vaardigheden, producten (o.a. RAL, NCS, VeriVide, ceramic tiles, Datacolor) voor diegene die de BV Nederland willen versterken op het gebied van kleur, kleurtoepassing en kleurtechniek.

Kleur wordt steeds belangrijker. De impact van kleur op het welzijn van de mens wordt vaak onderschat. 62 tot 90% van alle reacties op ontvangen visuele informatie wordt bepaald door kleur. Het juist toepassen van kleur en een positieve kleurbeleving is essentieel voor ons welbevinden. Door het juist toepassen van kleur draag je mee aan het welzijn van de mensen, en daarmee mee aan een duurzame, inclusieve en circulaire economie.

Met de oprichting van het SNKI is een aanpreek punt gekomen voor kleurbeleving, kleurtoepassing en kleurtechniek. Door de bundeling van jaren lange kennis en ervaring met het NCS systeem (Natural
Colour System), kunnen wij u ook op en met dit productenpakket optimaal van dienst zijn! Wij leveren de producten van NCS Kleurensysteem en NCS-trainingen en workshops al meer dan 35 jaar! Sinds 2013 zijn wij onafhankelijk leverancier van NCS, waardoor wij beter onze klanten kunnen bedienen.

Wij kunnen u helpen met NCS kleurnotaties en uitleg over het NCS systeem en NCS producten. Maar ook over kleurproblemen en andere issue met betrekking tot kleur en NCS.

Voor onze opleidingen en kleurenworkshops over het NCS systeem en kleuren combineren kunt u terecht bij de Nederlandse Kleurenschool.


Alle intellectuele eigendomsrechten, intellectuele-eigendomsrechten van de NCS colour System - Natural Colour System ® © - NCS producten en diensten zijn het eigendom van NCS Colour AB.

Neem contact met ons op:

Het SNKI is ontstaan uit Color Technics (voorheen Total Color Technics), NCS Colour Centre Nederland, het Nederlands Kleuren Centrum en de Stichting Nederlandse Kleurenschool.

Never miss a good story!

 Subscribe to our newsletter to keep up with the latest trends!